Partnerji

Envit-LOGO-barvni-ENG

V EU je tisoče območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske rabe, odlagališč, pesticidov in drugih virov onesnaženja. Evropska Komisija navaja, da je kar 35 % vseh tal v EU degradiranih. Največja in najbolj onesnažena območja so običajno območja z visoko gostoto poselitve in z intenzivno industrijo. Po podatkih Evropske okoljske agencije je trenutno v Evropi približno 250 000 območij, ki bi jih bilo potrebno takoj očistiti, številka pa z raziskavami še narašča. Evropska komisija v sporočilih navaja pomanjkanje poročil in ocen tehnologij remediaicje tal. Pomanjkanje primernih tehnologij je tudi eden od razlogov, da Evropska komisija še ni potrdila direktive o določitvi okvirov za varstvo tal (COM(2006)232). Potreba po novih tehnologijah je največja na področju izvedljivih, trajnostnih tehnologij remediacije s kovinami, kot sta svinec in kadmij, onesnažene zemlje. Obstoječe tehnologije omogočajo le delno odstranitev kovin, pri čemer zemlja izgubi večino svojih funkcij, odstranjeni delci (10-40%)se preprosto odložijo na odlagališčih.

Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje s potencialno toksičnimi elementi močno onesnaženih tal in sedimentov. Tehnologija odstrani večino potencialno toksičnih elementov iz tal in zagotavlja trajno sanacijo brez kakršnihkoli možnih zapletov v prihodnosti. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam.

Kovine se odstranijo s kompleksacijo s kelatnim ligandom. Metoda je prijazna tlem in po remediaciji omogoča uporabo tal kot rastlinski substrat. Inovativni aspekti tehnologije so: reciklaža celotnih procesnih raztopin, do 90% reciklaža liganda ter odstranitev vseh mobilnih frakcij kovin iz tal. Tehnologija poteka v zaprtem krogu brez kakršnih koli škodljivih emisij v okolje.V projektu LIFE ReSoil v sodelovanju s partnerjem Arhel v naravnem okolju demonstriramo dosežene raziskovalne dosežke.

Zadnje novice

06
nov

Zbornik prispevkov

Na Zaključni konferenci projekta LIFE ReSoil je predavalo 17 vrhunskih strokovnjakov iz različnih slovenskih in tujih institucij. Program zaključne...
20
okt

34th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and Energy

Projekt LIFE ReSoil smo predstavili na 34th Annual International Conference on Soils, Sediments, Water, and Energy, ki je potekala...

ga('send', 'pageview');