Partnerji

Envit-LOGO-barvni-ENG

V EU je tisoče območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske rabe, odlagališč, pesticidov in drugih virov onesnaženja. Evropska Komisija navaja, da je kar 35 % vseh tal v EU degradiranih. Največja in najbolj onesnažena območja so običajno območja z visoko gostoto poselitve in z intenzivno industrijo. Po podatkih Evropske okoljske agencije je trenutno v Evropi približno 250 000 območij, ki bi jih bilo potrebno takoj očistiti, številka pa z raziskavami še narašča. Evropska komisija v sporočilih navaja pomanjkanje poročil in ocen tehnologij remediaicje tal. Pomanjkanje primernih tehnologij je tudi eden od razlogov, da Evropska komisija še ni potrdila direktive o določitvi okvirov za varstvo tal (COM(2006)232). Potreba po novih tehnologijah je največja na področju izvedljivih, trajnostnih tehnologij remediacije s kovinami, kot sta svinec in kadmij, onesnažene zemlje. Obstoječe tehnologije omogočajo le delno odstranitev kovin, pri čemer zemlja izgubi večino svojih funkcij, odstranjeni delci (10-40%)se preprosto odložijo na odlagališčih.

Razvili smo inovativno tehnologijo za čiščenje s potencialno toksičnimi elementi močno onesnaženih tal in sedimentov. Tehnologija odstrani večino potencialno toksičnih elementov iz tal in zagotavlja trajno sanacijo brez kakršnihkoli možnih zapletov v prihodnosti. Okoljski problemi tako niso preloženi drugam in ne ostajajo breme prihodnjim generacijam.

Kovine se odstranijo s kompleksacijo s kelatnim ligandom. Metoda je prijazna tlem in po remediaciji omogoča uporabo tal kot rastlinski substrat. Inovativni aspekti tehnologije so: reciklaža celotnih procesnih raztopin, do 90% reciklaža liganda ter odstranitev vseh mobilnih frakcij kovin iz tal. Tehnologija poteka v zaprtem krogu brez kakršnih koli škodljivih emisij v okolje.V projektu LIFE ReSoil v sodelovanju s partnerjem Arhel v naravnem okolju demonstriramo dosežene raziskovalne dosežke.

Zadnje novice

20
maj

Dan odrtih vrat Demonstracijskega vrta

  V okviru projekta LIFE+ ter raziskovalnega projekta J4-8219 »Vrtovi z remediiranimi tlemi: zmanjševanje tveganja in pridelava varne hrane«,...
18
mar

Vabilo na Dan odprtih vrat Demonstracijskega vrta

Vljudno vabljeni na Dan odprtih vrat demonstracijskega vrta. Sobota 18. maj 2019  10:30  – 12:30. Lokacija Pri Brančurniku 24,...

ga('send', 'pageview');