Brezplačna analiza zemlje

30
avg

V kolikor stanujete na območju občin Prevalje, Ravne na Koroškem, Mežica ali Črna na Koroškem, vam v okviru projekta ReSoil nudimo brezplačno analizo zemlje z vašega vrta. Predhodne meritve so pokazale, da tla na območju Zg. Mežiške doline vsebujejo povišane vsebnosti nekaterih toksičnih elementov, še posebej svinca, kadmija in tudi arzena. Reka Meža je s prestopanjem bregov žal poskrbela, da se je onesnažen material raznosil vzdolž njenega toka. V kolikor živite na teh območjih vam priporočamo, da se seznanite v kakšnem okolju živite, saj z zavedanjem in preprostimi ukrepi lahko veliko naredimo, da se vpliv onesnažil zmanjša. Rezultat meritve vam bo lahko prinesel olajšanje, saj boste vedeli, da zemlja na vašem vrtu ni onesnažena. V kolikor pa bodo analize pokazale, da so v zemlji v okolici vašega doma povišane koncentracije onesnažil, boste imeli možnost, da vam v okviru projekta zemljo tudi očistimo.

Kako vzeti vzorec? Odvzeti vzorec mora predstavljati povprečni vzorec neke zaključene enote vrta. Enote vrta so zelenjavni vrt, sadovnjak, travnate površine za igro,.. Povprečni vzorec odvzamete tako, da odvzamete nekaj zemlje na vsaj 5 mestih, na vsakem mestu na 2 do 3 različnih globinah. Pri vzorčenju uporabljajte plastično orodje. Odvzeti vzorec dobro premešajte. Za analizo zadostuje ena dobra pest zmešanega vzorca. Pred pakiranjem in pošiljanjem lahko vzorec tudi nekaj dni pustite na suhem zraku, da se posuši.
Vzorčenje vam lahko brezplačno opravijo tudi naši strokovnjaki.

Kako shraniti in označiti vzorec? Vzorec shranite v plastično ali papirnato vrečko. Vsak vzorec mora biti vidno in nezamenljivo označen z naslednjimi podatki:
Ime in priimek lastnika zemljišča oz osebe, ki je vzorčila,
– Kontaktni e-mail in/ali telefonska številka,
– Kraj in naslov vzorčenja,
– Raba tal na vzorčenemu delu: zelenjavni vrt, zatravljena površina oz. navedite drugo,
– Potencialna površina za čiščenje,
– V kolikor je mogoče podajte še GPS koordinate vzorčenja.

Koliko vzorcev lahko analiziramo? Vsak lahko pošlje do dva vzorca, za večje število vzorcev je potreben vnaprejšnji dogovor. Priporočamo, da pošljete vsaj zemljino z zelenjavnega dela, po želji pa tudi z drugih delov vrta.

Kam poslati vzorec? Vzorec pošljite na naslov: ENVIT d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana

Kako bo posameznik obveščen o rezultatih analize? Za vsak vzorec bomo poslali pisno obvestilo o vsebnosti izmerjenih elementov na elektronski naslov ali v pisni obliki po pošti, odvisno od razpoložljivega kontaktnega naslova.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@envit.si .

ga('send', 'pageview');