Novinarska konferenca

18
jul

LIFE ReSoil poročila RTV1 Novinarska konferenca Hotel Union Novinarska konferenca LIFE ReSoil Novinarska Konferenca Marko Gerl

 

Sporočilo za javnost

 

Evropski projekt iz programa LIFE, ki demonstrira v Sloveniji razvito inovativno tehnologijo remediacije zemljine

Podjetji ENVIT in ARHEL v Sloveniji orjeta ledino na področju čiščenja (remediacije) tal, onesnaženih s svincem in drugimi potencialno toksičnimi elementi (t.i. težkimi kovinami). Na Prevaljah smo postavili obrat za demonstracijo inovativne tehnologije, ki edina na svetu omogoča učinkovito odstranjevanje omenjenih onesnažil iz tal, pri čemer tla po odstranitvi onesnažil ostanejo rodovitna, sam postopek čiščenja pa nima negativnih vplivov na okolje. Inovativna tehnologija nadomešča do sedaj uporabljeno, a iz trajnostnega vidika nesprejemljivo prakso izkopa in deponiranja onesnaženih tal na odlagališča odpadkov.

Postavitev demonstracijskega objekta je bila sofinancirana iz evropskega okoljskega programa LIFE, ki podpira nove tehnologije za reševanje obstoječih okoljskih problemov in ne povzroča negativnih vplivov na okolje. Odločili smo se, da demonstracijski objekt postavimo v Mežiško dolino, najbolj onesnaženo območje s svincem v Sloveniji.

Tehnologija je uporabna za sanacijo vseh s svincem in drugimi spremljajočimi elementi onesnaženih zemljin v urbanih okoljih, kmetijskih površinah, industrijskih območjih in vojaških poligonih.

Projekt predstavlja lep primer prenosa akademskega znanja v prakso, kar je eden od temeljev razvojnih prioritet Slovenije. Tehnologija je bila razvita v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, razvoj tehnologije pa je bil med drugim finančno podprt tudi s pomočjo petih, s strani ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) financiranih raziskovalnih projektov, pri katerih so sodelovali strokovnjaki z več kot 20 diplomskimi nalogami in magistrskimi nalogami ter 6 doktorati znanosti. Rezultati so bili objavljeni v več kot 30 mednarodno odmevnih člankih. Metoda čiščenja je bila dokazana v laboratoriju, z manjšim pilotnim sistemom pa tudi v praksi. Na laboratorijskem in pilotnem nivoju smo preizkusili in tudi dokazali, da ta tehnologija razen trdnih odpadkov ne povzroča nobenih izpustov in potencialno škodljivih vplivov na okolje.

Razvoj tehnologije vodi prof. dr. Domen Leštan, ki je za to prejel državno Zoisovo priznanje. ENVIT je za poslovno idejo prejel naziv »Najboljši start-up v Sloveniji«, tehnologijo pa je nagradila Evropska komisija v okviru programa LIFE. Na razpisu ARRS je bil v letu 2017 med vsemi biotehničnimi in naravoslovno-tehničnim predlogi v Sloveniji najbolje ocenjen skupni projekt Univerze v Ljubljani in ENVIT-a z Avstrijskim tehnološkim institutom z Dunaja (AIT). Projekt je s so-financiranjem podprla tudi Avstrijska znanstvena fundacija (FWF). V juniju 2017 smo projekt predstavili na konferenci in sejmu SmartCitiesConnect v Austinu v ZDA. Med več kot 300 prijavljenimi projekti je bil kot ena izmed tehnologij, ki bodo v prihodnosti spremenila mesta (urbana okolja so najpogosteje onesnažena), izbran med 10 najboljših tehnologij. Na konferenci so velik interes za našo tehnologijo pokazali predstavniki različnih ameriških mest in predstavniki ameriškega ministrstva za obrambo.

Tehnologija je z dvema patentoma zaščitena v EU, Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi in na Kitajskem.

Postavitev demonstracijskega objekta v okviru evropskega programa LIFE

V okviru evropskega projekta LIFE ReSoil, ki poteka od leta 2013, smo na Prevaljah postavili demonstracijski objekt z maksimalno zmogljivostjo 6 ton zemlje/dan, kar predstavlja količino, ki se odkoplje z 10 m2 površine vrtnih tal. Ob delovanju pri največji možni zmogljivosti bo dnevna poraba surovin za predelavo 18 litrov žveplene kisline, 42 kg apna, 24 kg papirnih kosmičev in 30 kg EDTA (EDTA ali etilen diamin tetra ocetna kislina je kelatni ligand, ki veže kovinske ione), pri čemer v obliki suhe pogače dnevno iz tal odstranimo največ 6 kg svinca, kar predstavlja količino svinca v enem akumulatorju. V času trajanja evropskega projekta bomo zainteresiranim občinam in prebivalcem Mežiške doline zemljino očistili brezplačno. Demonstracijski objekt je zgrajen, infrastrukturno in tehnološko opremljen in funkcionalen, vendar še ne deluje.

Za obdelavo odpadka (remediacija zemljine) je Agencija RS za okolje po skrbnem pregledu v maju 2017 izdala okoljevarstveno dovoljenje za objekt na Prevaljah. Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano, ker je izdajni organ ugotovil, da so v zvezi z obratovanjem naprave zagotovljeni ukrepi za izpolnitev okoljevarstvenih, tehničnih in drugih zahtev ter predpisov, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, ravnanje s posamezno vrsto odpadkov ter da posamezen postopek obdelave ter predvidena obdelava ne ogroža človekovega zdravja ali povzroča škodljivih vplivov na okolje.

Zahtevnost umeščanja novih okoljskih tehnologij v okolje

Pri gradnji demonstracijskega objekta so nekateri mediji zaradi zahtevnosti tehnologije in napačne razlage določenih informacij netočno predstavili projekt ReSoil in s tem vznemirili prebivalce Mežiške doline. Glede na informacije, ki so bile objavljene v medijih, so bili občani utemeljeno zaskrbljeni, po več predstavitvah in dnevih odprtih vrat pa se mnenje občanov spreminja. Problematiko je dokončno razrešila Občina Prevalje, ki je pri sodni izvedenki za geologijo in varstvo okolja doc. dr. Marti Svetina Veder naročila neodvisno izvedensko mnenje. O projektu ReSoil se zdaj ustvarja prava slika, zato v naslednjih fazah projekta pričakujemo, da bomo lahko vsem občanom v Mežiški dolini predstavili, kako je mogoče očistiti onesnaženo zemljino z njihovih vrtov in otroških igrišč, s tem pa omogočili bolj zdravo bivalno okolje.

Tehnologija čiščenja tal

Postopek tehnologije čiščenja tal je zasnovan tako, da odkopano onesnaženo zemljino pripeljemo v remediacijski objekt, kjer jo zmešamo s procesno raztopino, ki vsebuje EDTA. EDTA omogoča prenos onesnažil iz tal v procesno raztopino in s tem odstranitev iz tal. EDTA omogoča, da se svinec in ostale potencialno toksične kovine iz tal premestijo v vodno fazo, ki se loči, zemljina pa se večkrat izpere z očiščeno procesno vodo. Inovativni postopki pri tem so reciklaža osnovnega reagenta EDTA ter čiščenje in ponovna uporaba procesnih vod v zaprti procesni zanki. Postopek uporablja samo snovi, ki so tudi v izdelkih splošne uporabe, kot so detergenti, živila in čistila.

Odzivi na konferenco:

MMC

Večer

e-Koroška

Večer

STA

 

ga('send', 'pageview');