Dan odrtih vrat Demonstracijskega vrta

20
maj

IMG_20190518_111812__01 IMG_20190518_111820__01 IMG_20190518_114013__01

 

V okviru projekta LIFE+ ter raziskovalnega projekta J4-8219 »Vrtovi z remediiranimi tlemi: zmanjševanje tveganja in pridelava varne hrane«, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, smo skupaj z raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v neposredni bližini objekta postavili demonstracijski vrt, kjer si lahko posamezniki ogledajo uspešnost rasti vrtnin na očiščenih tleh. Hkrati na demonstracijskem vrtu potekajo poglobljene raziskave primerjave kakovosti onesnaženih in očiščenih tal, ki jih izvajajo raziskovalci Biotehniške fakultete. Med njimi je tudi domačinka, študentka agronomije Tanja Leskovec, ki očiščena tla raziskuje za svojo magistrsko nalogo.

Visoke grede demonstracijskega vrta so bile postavljene v juliju 2018. Tri grede so bile napolnjene z onesnaženo zemljino (1700 mg/kg svinca) iz okolice, šest pa z očiščeno zemljino (560 mg/kg svinca). Najprej je bila v vse grede posajena ajda. Ajda je bila v času cvetenja zmulčena in zakopana v zemljo za namen zelenega gnojenja. Vse grede, tako tiste z onesnaženo kot tiste z očiščeno zemljo, so bile enakomerno dodatno pognojene. Jeseni so bili v grede posejani radič, špinača in motovilec. Novembru požetim nadzemnim delom gojenih vrtnin je bila izmerjena tako masa, kot vsebnost težkih kovin. Masa suhih nadzemnih delov rastlin se statistično ni razlikovala. Rastline, ki so zrastle na očiščenih tleh, so vsebovale 78-93% manj svinca in 74-87% manj kadmija v primerjavi s tistimi, ki so zrastle na onesnaženih tleh. Visoke grede so izvedene kot posode za lovljenje izcednih voda. Redne analize so pokazale, da je koncentracija svinca in kadmija v izcednih vodah iz očiščenih tal večinoma pod mejo določitve, medtem ko je v izcednih vodah iz onesnaženih tal rahlo povečana. Pralnega sredstva (EDTA) v izcednih vodah ni bilo zaznanega.


Rastline, ki so uspevale na očiščenih tleh, so vsebovale 5 do 14-krat manj svinca in 4 do 8-krat manj kadmija, kot rastline na onesnaženih tleh. Glede na zakonodajo (Uredba Komisije 1881/2006/ES, 2015/1005, 488/2014 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih) je bila izmerjena koncentracija svinca in kadmija v proučevanih rastlinah (špinača, motovilec in radič), ki so zrasle na očiščenih tleh, pod mejno vrednostjo. Vsebnost svinca in kadmija v rastlinah, ki so rastle na onesnaženih tleh, so imele preseženo mejno vrednost za obe kovini. Zaključki raziskav so potrdili, da je pridelava zelenjave na očiščenih tleh, za razliko od zelenjave pridelane na onesnaženih tleh, varna. Rezultat so potrdile tudi ekstrakcijske metode določanja biološko dosegljivih frakcij kovin v tleh.


Trenutno v gredi uspevajo čebula, česen in radič, poleti pa si boste lahko ogledali še kako uspevajo korenje, solata in por.

Po zaključku projekta bo Demonstracijski objekt na Prevaljah nadaljeval svojo funkcijo. Namenjen bo nadaljnji demonstraciji tehnologije zainteresiranim domačim in tujim končnim uporabnikom, testiranju učinkovitosti postopkov ekstrakcije na različnih zemljinah in pa tudi čiščenju manjših količin zemljin za potrebe lokalnega okolja.


Vse zainteresirane, ki bi si želeli ogledati Demonstracijski vrt ali zastaviti kakšno dodatno vprašanje, vljudno vabimo, da se nam oglasijo na info@envit.si .

ga('send', 'pageview');