Zaključna konferenca

Zaključna konferenca projekta LIFE ReSoil

4.-5. oktober 2018

Ljubljana & Prevalje, Slovenija


Vljudno vas vabimo, da se kot predavatelji ali poslušalci udeležite zaključne konference projekta LIFE ReSoil.

Prvi dan konference je namenjen predavanjem in predstavitvi plakatov, drugi pa ogledu demonstracijskega obrata za remediacijo onesnažene zemlje. Demonstracijski obrat se nahaja v Prevaljah in je bil sofinanciran s sredstvi programa LIFE.

Glavni namen dogodka je skupaj z vabljenimi predavatelji predstaviti širšo problematiko kontaminacije tal s težkimi kovinami kot tudi predstaviti rezultate projekta, v okviru katerega smo postavili demonstracijsko napravo za inovativno tehnologijo remediacije tal. Svoje ugotovitve želimo deliti s strokovno javnostjo, tehnologijo pa želimo približati vsem, ki se s problematiko onesnaženih tal srečujejo.

Dobrodošli so tudi prispevki študentov.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Po konferenci bomo izdali zbornik v elektronski obliki. Poudarki iz konference (fotografije) bodo objavljeni na spletni strani projekta LIFE Resoil. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. Konferenca je brezplačna za vse udeležence. Organizator bo poskrbel za prigrizke med odmori.


Program

Pričakujemo prispevke iz naslednjih področij (ne izključujemo še drugih tem, ki so povezane s problematiko):

 1. Ekologija tal/vloga tal/tla v širšem kontekstu (predelava hrane, domovanje organizmov, filter za vodo….)/biogeokemijsko kroženje.
 2. Prostorski pregled onesnaženih območij s težkimi kovinami/ vzroki za obstoječe stanje.
 3. Zakonodaja : mejne vrednosti težkih kovin v tleh, hrani, krmi/ pravilniki izvajanja monitoringa/ ravnanje v primeru povišanih vrednosti težkih kovin/ zakonodaja odlaganja aktivnega blata, pepela, industrijskih odpadkov v kontekstu težkih kovin.
 4. Vpliv onesnaženosti tal s težkimi kovinami na mikroorganizme, rastline, glive (mikroizne povezave), živali, vpliv na zdravje ljudi.
 5. Metode za določevanja težkih kovin v tleh, hrani.
 6. Metode remediacije tal/imobilizacija težkih kovin.

Točen program bo objavljen okoli 10. septembra, ko se izteče rok za prijavo predavanj in predstavitev plakatov.


Prijava udeležencev in pomembni datumi

Da bi olajšali organizacijo, se morajo vsi udeleženci (predavatelji in poslušalci) na konferenco prijaviti.
Rok za prijavo na  konferenco: 10. september 2018. V primeru predavanja ali predstavitve s plakatom navedite naslov predstavitve in avtorje.
Rok za predložitev razširjenih povzetkov: 24. September 2018
Rok za predložitev elektronske verzije (pdf) plakatov: 24. September 2018 (če se strinjate oziroma  dovolite njihovo objavo na spletni strani, v nasprotnem primeru pošljete samo izvleček.)
Prijavo pošljite na info@envit.si ali tinkara.rozina@evit.si

V prijavi navedite naslednje podatke:

 • Naslov, ime in priimek:
 • Ime in naslov organizacije:
 • Kontaktni telefon:
 • Email naslov:
 • Na konferenci bom predstavil plakat (predavanje): DA (naslov) / NE
  Na konferencah se bom udeležil 4. in 5. oktobra; Samo 4. in ali samo 5. oktobra
  Zanima me organiziran prevoz v Prevalje : DA / NE

Lokacija dogodka

1. dan – 4. oktober 2018

ENVIT d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana, Slovenija

2. dan – 5. oktober 2018

ARHEL d.o.o., Pri Brančurniku 24, 2391 Prevalje, Slovenia


Organizacijski odbor

Organizacijski komite: Tinkara Rozina, Mateja Gorjup, dr. Maja Zupančič Justin, Neža Finžgar

Odbor za programsko in vsebinsko presojo: dr. Neža Finžgar, prof. dr. Domen Leštan, dr. Maja Zupančič Justin


Zbornik konference

Zborniki konference z razširjenimi povzetki bo izdan po zaključku konference v digitalnem formatu in objavljen na tem mestu.


Kontakt

Z vsemi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na info@envit.si.

Envit d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana

http://liferesoil.envit.si/


Navodila avtorjem

Navodila za razširjene povzetke so vidna na koncu te strani.
Povzetke je treba poslati v Word formatu in poslati na tinkara.rozina@envit.si ali info@envit.si

V imenu dokumenta navedite priimek avtorja.
Prispevki bodo sprejeti v pregled, avtorji pa bodo obveščeni o morebitnih pripombah. Avtorji so odgovorni za jezikovno korektnost prispevkov.

Plakati morajo biti natisnjeni v velikosti A0.
Z vašim dovoljenjem bomo objavili elektronske različice plakatov na spletni strani konference. V tem primeru posredujte plakate v elektronski obliki v pdf formatu.

Avtorji naj plakate prinesejo prvi dan konference (pred začetkom) in jih postavijo na označena mesta.

Navodila avtorjem Extended abstract
ga('send', 'pageview');