Naknadni nadzorni obisk LIFE projekta: LIFE12 ENV/SI/000969 ReSoil

9
dec

Naknadna vrednotenja zaključenih projektov so pomembno orodje za ocenjevanje prednosti programa LIFE in pregledovanje učinkov intervencij, ki jih pogosto ni mogoče zajeti v fazi končnega poročila.

Obisk je pokazal, da je vprašanje, ki ga obravnava LIFE12 ENV/SI/000969 ReSoil projekt, stroškovno učinkovite remediacije tal, še vedno zelo pomembno za politiko Unije v zvezi z onesnaženimi tlemi in sovpada z oceno učinka Evropske komisije predlaganega Zakona o zdravju tal (načrtovanega za leto 2023).

Poprojektne aktivnosti so nam omogočile nadaljnje izboljšanje učinkovitosti tehnologije ReSoil.

Zunanja nadzorna skupina programa LIFE je pohvalila naše načrte za nadgradnjo in razvoj pilotne mobilne remediacijske naprave za čiščenje tal.

CINEA_EU
CINEA_EU
ga('send', 'pageview');