Načrtovanje in gradnja demonstracijske naprave

Projektiranje demonstracijske naprave

Vsebina: Projektiranje domonstracijske naprave se začne z izdelevo projektne naloge. Projektna naloga je namenjena natančni opredelitvi funkcionalnih, ekonomskih in okoljskih karakteristik
demonstracijske naprave. Sledi idejno in detajlno projektiranje demonstracijske naprave. Projektiranje zajema izdelavo tehnološkega načrta, načrta strojne opreme in inštalacij, načrt električne opreme in električnih inštalacij ter izdelavo načrta gradbenih konstrukcij. Osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja je vodilna mapa.

Glavni izdelki:

  • vodilna mapa,
  • gradbeno dovoljenje.

Status: aktivnost zaključena

Obdoobje izvajanja aktivnosti: oktober 2013 – september 2015

Gradnja demonstracijske naprave

Vsebina: Podakcija gradnja demonstracijske naprave se prične s tehnološko pripravo na gradnjo in motntažo. Sočasno že potekajo nabavni postopki, ki zajemamo oblikovanje povpraševanj, pridobivanje ponudb, tehnična in komercialna pogajanja, izvedbo naročil, prevzem in skladiščenje materiala. Faza gradnje je razdeljena na gradnjo objekta in montažo opreme. V okviru projekta bomo zgradili objekt površine 400m2, ki bo razdeljen na naslednje funkcionalne enote: remediacijski obrat, nadzorna soba, skladišče za onesnaženo in čisto zemljo, skladišče za potrošni material, laboratorij ter prostor za higieno. Gradnja se zaključi s testnimi zagoni in primopredajo za potrebe poskusnega delovanja.

Glavni izdelki:

  • zgrajen obrat

Status: aktivnost zaključena

Obdobje izvajanja aktivnosti: september 2015 – december 2017

Poskusno obratovanje demnostracijske naprave

Vsebina: Izvede se teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih za delo v okviru remediacijske naprave. Izvedejo se poskusne predelave onesnažene zemlje , ki jim sledi nastavljanje sistema in odpravljanje pomanjkljivosti.Pridobi se obratovalno dovoljenje in izdela navodila za uporabo demonstracijskega obrata. Aktivnost se zaključi s slavnostno primopredajo obrata.

Izdelki:

  • delavnice teoretičnega in praktičnega usposabljanja,
  • obratovalno dovoljenje demonstracijskega obrata,
  • slavnostna primopredaja.

Status: aktivnost zaključena

Obdobje izvajanja aktivnosti: januar 2018- september 2018

ga('send', 'pageview');