Remediacija onesnažene zemlje

Priprava načrta remediacije in izvajanje dovajanja zemljine

Vsebina: Pripravili bomo Načrt remediacije, ki zajema pripravo prioritetne liste parcel za remediacijo. Pridobili bomo dovoljenja lastnikov pracel za remediacijo. Dovajanje onesnažene zemljine v demonstracijsko napravo in odvažanje remediarane zemlje na območje izkopa se bo izvajalo v skladu z načrtom remediacije.

Izdelki:

  • načrt remediacije s prioritetno listo.

Status: aktivnost se je ravnokar pričela.

Rok za izvedbo: januar 2014-september 2017

Izvajanje remediacije

Vsebina: Predvidenih je 360 obratovalnih dni remediacije onesnažene zemljine s kapaciteto 6t/dan. Skupaj načrtujemo v času izvajanja projekta remediarati 2200 t onesnažene zemlje, kar predstavlja nekaj manj kot hektar površin. V času izvajanja remediacije bo potekala optimizacija postopka, spremljanje odstopanja parametrov remediacije za določitev stroškov remediacije ter spremljanje okoljskih in socialno-ekonomskih vplivov remediacije.

Izdelki:

  • demonstracijski zelenjavni vrt z remediano zemljo na območju izvajanja projekta,
  • poročilo o stroških remediacije z izračunom stroškov remediacije (EUR/t).

Status: aktivnost se še ni pričela.
Rok za izvedbo: marec 2016 – september 2017

Ravnanje z nastalimi odpadki

Vsebina: Pripravili bomo načrt ravnanja z odpadki. Ravnanje z odpadki se bo izvajalo v skladu z veljavno zakonodajo. Odpadki se bodo do odvoza s strani ponudnika skladiščili. Predvidevamo, da bo dnevno nastalo 6 kg odpadka. V času projekta bomo preučili možnosti predelave v procesu nastalih nevarnih odpadkov v inertni odpadek in možnost ponovne uporabe odpadka.

Izdelki:

  • Načrt ravnanja z odpadki.
  • Poročilo možnost predelave nevarnega odpadka v inertni odpadek,
  • Poročilo možnost ponovne uporabe odpadka.

Status: aktivnost se še ni pričela.

Rok za izvedbo: april 2015- september 2017.

ga('send', 'pageview');