Zaključna konferenca

Zaključna konferenca projekta LIFE ReSoil

4.-5. oktober 2018

Ljubljana & Prevalje, Slovenija


Zbornik prispevkov

Zahvaljujemo se vsem avtorjem in udeležencem, ki so prispevali k uspešni izvedbi Zaključne
konference. V zborniku so objavljeni razširjeni povzetki predavanj. Zbornik je dostopen tukaj.


Zaključna konferenca projetka LIFE ReSoil

LIFE ReSoil Closure conference R0002882 IMGP3091 IMGP3107 IMGP3072 IMGP3075 IMGP3076 IMGP3077 IMGP3079 IMGP3081 dr. maja Zupančič Justin izr. prof. dr. Borut Vrščaj IMGP3095 IMGP3100 Dr. Stanislava Kirinčič IMGP3106 prof. dr. Katarina Vogel Mikuš IMGP3120 dr. Erika Jež IMGP3129 doc. dr. Vesna Zupanc dr. Anela Kaurin doc. dr. Irena Maček IMGP3135 IMGP3136 IMGP3137 R0002863 R0002864 R0002867 R0002873 doc. dr. Marko Zupan R0002884 mag. Bernarda Podlipnik R0002898 R0002892 dr. Stanislava Kirinčič phD Elisa Pellegrini R0002885 prof. dr. Helena Grčman R0002908 dr. Petra Karo Bešter in dr. Anela Kaurin R0002920 PhD Christopher Noller R0002921 prof. dr. Helena Prosen prof. dr. Domen Leštan Simon Gluhar IMGP3067 IMGP3066

Foto: Damjan Adam


Otvoritev Demonstracijskega objekta

IMGP3249  IMGP3241  IMGP3246  IMGP3230   IMGP3285   IMGP3238   IMGP3245   IMGP3260   IMGP3261   IMGP3263   IMGP3267   IMGP3269   IMGP3271   IMGP3275   IMGP3277   IMGP3279   IMGP3293   IMGP3258   IMGP3288  IMGP3305 IMGP3294   IMGP3291   IMGP3202   IMGP3296   IMGP3250   IMGP3303   IMGP3255   IMGP3309   IMGP3310   IMGP3315   IMGP3150   IMGP3318   IMGP3320   IMGP3321   IMGP3322   IMGP3324 - Copy   IMGP3154   IMGP3324  IMGP3156 IMGP3326 IMGP3157 IMGP3327 IMGP3160 IMGP3162 IMGP3329 IMGP3333 IMGP3168 IMGP3336 IMGP3172 IMGP3173 IMGP3341 IMGP3174 IMGP3344 IMGP3178 IMGP3346 IMGP3180 IMGP3359 IMGP3361 IMGP3181 IMGP3364 IMGP3199 IMGP3365 IMGP3184 IMGP3369 IMGP3185 IMGP3376 IMGP3190 IMGP3378 IMGP3202 IMGP3205 IMGP3210 IMGP3211 IMGP3218 IMGP3220 IMGP3221 IMGP3226 IMGP3225 IMGP3227 IMGP3228-2

Foto: Damjan Adam


Program

Končni program konference si lahko ogledate TUKAJ.


Vljudno vas vabimo, da se kot predavatelji ali poslušalci udeležite zaključne konference projekta LIFE ReSoil.

Prvi dan konference je namenjen predavanjem in predstavitvi plakatov, drugi pa ogledu demonstracijskega obrata za remediacijo onesnažene zemlje. Demonstracijski obrat se nahaja v Prevaljah in je bil sofinanciran s sredstvi programa LIFE.

Glavni namen dogodka je skupaj z vabljenimi predavatelji predstaviti širšo problematiko kontaminacije tal s težkimi kovinami kot tudi predstaviti rezultate projekta, v okviru katerega smo postavili demonstracijsko napravo za inovativno tehnologijo remediacije tal. Svoje ugotovitve želimo deliti s strokovno javnostjo, tehnologijo pa želimo približati vsem, ki se s problematiko onesnaženih tal srečujejo.

Dobrodošli so tudi prispevki študentov.

Udeležba na konferenci je brezplačna.

Po konferenci bomo izdali zbornik v elektronski obliki. Poudarki iz konference (fotografije) bodo objavljeni na spletni strani projekta LIFE Resoil. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. Konferenca je brezplačna za vse udeležence. Organizator bo poskrbel za prigrizke med odmori.


Prijava udeležencev in pomembni datumi

Da bi olajšali organizacijo, se morajo vsi udeleženci (predavatelji in poslušalci) na konferenco prijaviti.
Rok za prijavo na  konferenco: 10. september 2018. V primeru predavanja ali predstavitve s plakatom navedite naslov predstavitve in avtorje.
Rok za predložitev razširjenih povzetkov: 24. September 2018
Rok za predložitev elektronske verzije (pdf) plakatov: 24. September 2018 (če se strinjate oziroma  dovolite njihovo objavo na spletni strani, v nasprotnem primeru pošljete samo izvleček.)
Prijavo pošljite na info@envit.si ali tinkara.rozina@evit.si

V prijavi navedite naslednje podatke:

 • Naslov, ime in priimek:
 • Ime in naslov organizacije:
 • Kontaktni telefon:
 • Email naslov:
 • Na konferenci bom predstavil plakat (predavanje): DA (naslov) / NE
  Na konferencah se bom udeležil 4. in 5. oktobra; Samo 4. in ali samo 5. oktobra
  Zanima me organiziran prevoz v Prevalje : DA / NE

Lokacija dogodka

1. dan – 4. oktober 2018

ENVIT d.o.o., Tržaška 330, 1000 Ljubljana, Slovenija

2. dan – 5. oktober 2018

ARHEL d.o.o., Pri Brančurniku 24, 2391 Prevalje, Slovenia


Organizacijski odbor

Organizacijski komite: Tinkara Rozina, Mateja Gorjup, dr. Maja Zupančič Justin, Neža Finžgar

Odbor za programsko in vsebinsko presojo: dr. Neža Finžgar, prof. dr. Domen Leštan, dr. Maja Zupančič Justin


Zbornik konference

Zborniki konference z razširjenimi povzetki bo izdan po zaključku konference v digitalnem formatu in objavljen na tem mestu.


Kontakt

Z vsemi dodatnimi vprašanji se lahko obrnete na info@envit.si.

Envit d.o.o., Tržaška cesta 330, 1000 Ljubljana

http://liferesoil.envit.si/


Navodila avtorjem

Navodila za razširjene povzetke so dostopna tule: Instructions Extended abstract
Povzetke je potrebno poslati v Word formatu in poslati na tinkara.rozina@envit.si ali info@envit.si

V imenu dokumenta navedite priimek avtorja.
Prispevki bodo sprejeti v pregled, avtorji pa bodo obveščeni o morebitnih pripombah. Avtorji so odgovorni za jezikovno korektnost prispevkov.

Plakati morajo biti natisnjeni v velikosti A0.
Z vašim dovoljenjem bomo objavili elektronske različice plakatov na spletni strani konference. V tem primeru posredujte plakate v elektronski obliki v pdf formatu.

Avtorji naj plakate prinesejo prvi dan konference (pred začetkom) in jih postavijo na označena mesta.

ga('send', 'pageview');